Belasting tweede huis

Het bezit van je eigen woning valt in Box 1 ‘Inkomen uit werk en woning’. De belasting van een tweede woning (vakantiehuis, beleggingspand of kamerverhuurpand) valt in Box 3 ‘Inkomen uit Sparen en beleggen’.

Wat valt er in BOX 3?

In box 3 vallen alle inkomsten die voortkomen uit sparen en beleggen. Alle inkomens uit deze box worden bij elkaar opgeteld, hier worden de aftrekposten afgehaald en over dit bedrag moet je belasting betalen.

Hoe werkt het?

Wat valt er in box 3:

  • Beleggingsfondsen, obligaties, beleggingen in aandelen en andere beleggingstitels.
  • Onroerende zaken, exclusief de eerste woning.
  • Rechten op onroerende zaken.
  • Waarden van belegging/spaarverzekeringen, voor zover niet in box 1.

Wat valt onder schulden:

  • Schulden (alles behalve schulden ivm eerste woning of aanmerkelijk belang). Van het totaal van je schulden mag je alleen het deel aftrekken dat hoger is dan de drempel. De drempel is € 3.100,- =(2020)
  • Daarnaast worden ook belastingschulden en vorderingen niet meegenomen in box 3. Uitzonderingen op deze regel zijn erfbelastingschulden en –vorderingen.

Inkomstenbelasting

In Nederland wordt een tweede woning voor de inkomstenbelasting meestal belast in box 3. De belastingheffing in box 3 wordt bepaald aan de hand van waarde van de bezittingen en schulden die op 1 januari van het desbetreffende jaar aan box 3 worden toegerekend. Vervolgens wordt, na toepassing van het heffingsvrijvermogen, middels een percentage een fictief rendement vastgesteld op basis van de waarde van je box 3 vermogen. Over dit fictieve rendement ben je vervolgens 30% belasting verschuldigd.

De rendementsgrondslag is de waarde van bezittingen en schulden per begin van het betreffende jaar verminderd met een heffinsvrij vermogen van € 30.846 (2020) per belastingplichtige. Is er sprake van een fiscaal partner, dan kan het heffingsvrije vermogen aan elkaar worden overgedragen.

Schijf

Grondslag sparen en beleggen Gemiddeld fictief rendement Verschuldigde inkomensbelasting

1

Tot en met € 72.797

(bij partners € 145.594)

 

1.799 %

 

0.54 %

2 Van € 72.798 tot € 1.005.573

(bij partners € 145.595 tot € 2.011.146)

 

4.2233 %

1.27 %

3 Vanaf € 1.005.573

(bij partners € 2.011.149)

 

5.33 %

1.60%

Heffingvrij

Iedereen die belasting betaald heeft recht op heffingvrij vermogen in BOX 3. In 2019 was dit € 30.360,- en 2020 is dit € 30.846,-. Je gaat dus belasting betalen wanneer het belastbaar inkomen hoger is dan dit bedrag. Indien je een fiscaal partner hebt mag het bedrag verdubbeld worden respectievelijk € 60.720,- en € 61.692,-

LET OP!
Je gebruikt Internet Explorer 11 of ouder.

Dit zijn sterk verouderde browsers.
Mysecondhome.eu maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door deze sterk verouderde browsers.
Daarnaast zijn er verhoogde veiligheidsrisico’s omdat er geen veiligheidsupdates voor deze browsers worden uitgegeven.
Microsoft Edge is bijvoorbeeld een uitstekende vervanger van Internet Explorer.

Om Mysecondhome.eu goed te kunnen bekijken adviseren wij één van onderstaande browsers, deze kunt u gratis downloaden: