Belasting tweede huis

Het bezit van uw eigen huis valt in Box 1 ‘Inkomen uit werk en woning’. De belasting van een tweede huis ( vakantiehuis, beleggingspand of kamerverhuurpand) valt in Box 3 ‘Inkomen uit Sparen en beleggen’.

Wat valt er in BOX 3?

In box 3 vallen alle inkomsten die voortkomen uit sparen en beleggen. Alle inkomens uit deze box worden bij elkaar opgeteld, hier worden de aftrekposten afgehaald en over dit bedrag moet je belasting betalen.

Hoe werkt het?

Wat valt er in box 3:

  • Beleggingsfondsen, obligaties, beleggingen in aandelen en andere beleggingstitels.
  • Onroerende zaken, exclusief uw eerste woning.
  • Rechten op onroerende zaken.
  • Waarden van beleggings/spaarverzekeringen, voor zover niet in box 1.

Wat valt onder schulden:

  • Schulden (alles behalve schulden ivm eerste woning of aanmerkelijk belang). De eerste 2.900 euro pp van de schulden zijn niet aftrekbaar. Daarnaast worden ook belastingschulden en vorderingen niet meegenomen in box 3. Uitzonderingen op deze regel zijn erfbelastingschulden en –vorderingen.

1,2% inkomstenbelasting

Over het overgebleven bedrag moet u 1,2% inkomstenbelasting betalen. Dit bedrag komt niet uit de hemel vallen. De belastingdienst houdt rekening dat u 4% rendement maakt. Dit is een aanname en hier wordt altijd mee gerekend. De belastingdienst vraagt 30% vermogensbelasting over uw rendement. En 30% van 4% = 1,2%

Heffingvrij

Iedereen die belasting betaald heeft recht op heffingvrij vermogen in BOX 3. In 2012 en 2013 is dit 21.139 euro. U gaat dus belasting betalen wanneer uw belastbaar inkomen boven dit bedrag uitkomt.